מותר לעורך דין להתקשר עם איש יחסי ציבור?

שאילתא האם רשאי עורך דין להתקשר עם איש יחסי ציבור על מנת שזה יפעל לפרסום שמו של עורך דין בעיתונות הכתובה או בתקשורת אחרת.

החלטה תחום הפרסומת עבר שינוי מהותי בשנים האחרונות והותרה פרסומת לעורכי דין תחת מגבלות של כללי הפרסומת. במקביל חלה התפתחות אדירה של אמצעי התקשורת (בעיקר האינטרנט והטלויזיה). זרימת המידע לציבור ושקיפות המידע לציבור הפכו לנחלת הכלל והעיתונות דורשת עוד ועוד.

בית המשפט העליון פסק בעבר שאין מניעה שעורך דין יציג את עמדת לקוחו באמצעות התקשורת כל עוד מדובר בהבאת מידע מקצועי ולא בפרסום אישי של עורך הדין (על"ע 13/86 עו"ד חטר ישי נ' הועד המחוזי,פ"ד מא (4) 838).

האפשרות להביא מידע מקצועי לציבור, שינוי כללי האתיקה ויחס סובלני של הלשכה לפרסום ומהפכת התקשורת הביאו לכך שיותר עורכי דין פונים לתקשורת ומנצלים אותה לטובת לקוחם וענינו המקצועי ובד בבד נעשה כתוצאה מכך פרסום לאותו עורך דין. בעולם התקשורת נהוגים כללי משחק שלא כל עורכי הדין יודעים לעשות בהם שימוש או אין להם את הזמן להשקעה הדרושה. כפתרון יש הפונים לקבל שירות בתשלום מאיש מקצוע בתחום שיקרא להלן: יחצן – איש יחסי ציבור לעורכי דין. היחצן מטפל בהעברת מידע מקצועי על אותו עורך דין לתקשורת.

כללי הפרסומת אינם אוסרים על העסקת יחצן. עם זאת, העסקת יחצן אינה פותרת את עורך הדין מחובותיו האתיות ועליו להדריך את היחצן במגבלות האתיקה החלות עליו כגון: שמירת סודיות, חסיון וכללי הפרסומת.

כמו כן יש להקפיד שהמידע שניתן לפרסום הוא מידע בקשר לטיפול מקצועי של עורך הדין ולא מידע שמטרתו דברי שבח עצמי על אותו עורך דין. (החלטה מספר את 268/06).

הערת העורכת להרחבה בנושא זה ראו רשימתו של יו"ר ועדת האתיקה הארצית,ד' ארד-אילון, "עורך הדין והתקשורת" אתיקה מקצועית 21 עמ' 1 (2007)

מאמרים נוספים:

דילוג לתוכן